rybářský kroužek domažlice

JAK JSEM DOBREJ

 Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek, které jsou programem náhodně vybírány ze souborů otázek tak, aby byla zajištěna co možná největší variabilita. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Otázky pro každý test jsou vybírány z těchto základních okruhů témat (dle přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném zně

1.

Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.

2.

Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.

3.

Základní znalosti způsobů lovu ryb.

4.

Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.

5.

Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS (Stanovy ČRS nejsou s

 
 

oučástí přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění).

Průměrná známka: 1,67

Komentář ke článku (0)

Kontakt

MARTIN BEJM                                                                                                                                                                                                              ŠPILLAROVA 276                                                                                                                                                                                                          DOMAŽLICE    34401                                                                                                                                                                                                  m.bejm@seznam.cz                                                                                                                                                                                                 tel:776374336